VINHTUBE

Nhập tên hoặc mã clan mà bạn muốn tìm

search

Nhập tên hoặc mã người chơi mà bạn muốn tìm

search
search

Nhập mã clan bất kì để tìm kiếm thông tin

search

Nhập mã clan bất kì để tìm kiếm thông tin

search
join clan war log
Hội Viên: 37/50
1
2
league
213
Luna Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 445
Binh lính đã nhận: 188
5046
2
3
league
233
Axe Thủ lĩnh
Binh lính đã đóng góp: 260
Binh lính đã nhận: 188
5024
3
2
league
217
Zeus Đồng thủ lĩnh
Binh lính đã đóng góp: 1142
Binh lính đã nhận: 235
4970
4
league
234
LE MINH Đồng thủ lĩnh
Binh lính đã đóng góp: 747
Binh lính đã nhận: 387
4969
5
1
league
199
☆☆SÓC*VÀNG☆☆ Đồng thủ lĩnh
Binh lính đã đóng góp: 196
Binh lính đã nhận: 231
4968
6
4
league
223
vinhtube.com Đồng thủ lĩnh
Binh lính đã đóng góp: 94
Binh lính đã nhận: 188
4908
7
league
230
Đăng Tiệp Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 0
Binh lính đã nhận: 45
4835
8
league
210
VĂN PHÁT Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 195
Binh lính đã nhận: 385
4814
9
228
Nhất Đao Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 112
Binh lính đã nhận: 92
4769
10
league
202
nghia Đồng thủ lĩnh
Binh lính đã đóng góp: 42
Binh lính đã nhận: 77
4746
11
1
league
218
toàn me Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 105
Binh lính đã nhận: 154
4700
12
1
league
222
☆♡ Hạt Đậu ♡☆ Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 30
Binh lính đã nhận: 141
4685
13
league
187
ThanH ThaO Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 0
Binh lính đã nhận: 252
4476
14
1
league
188
Sontn90 Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 0
Binh lính đã nhận: 0
4359
15
1
league
136
CR7 Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 234
Binh lính đã nhận: 360
4204
16
1
league
226
Hoai Thu Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 217
Binh lính đã nhận: 92
4013
17
2
league
166
ĐỜI LÀ THẾ THÔI Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 82
Binh lính đã nhận: 216
3983
18
152
QuocHuy Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 0
Binh lính đã nhận: 0
3937
19
1
league
154
Toàntôny 79 Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 46
Binh lính đã nhận: 184
3650
20
1
league
178
TrangAnh Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 0
Binh lính đã nhận: 0
3649
21
1
158
trung xăng Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 0
Binh lính đã nhận: 0
3557
22
league
188
Hidden Tesla Thành viên
Binh lính đã đóng góp: 0
Binh lính đã nhận: 77
3330
23
2
league
211
༤ིAngela࿐ོ Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 132
Binh lính đã nhận: 229
3303
24
league
175
trang sony Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 0
Binh lính đã nhận: 198
3268
25
2
225
⭐️⭐️☆50% ■CAVE■ Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 0
Binh lính đã nhận: 0
3245
26
league
107
hiếu thiếu gia Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 0
Binh lính đã nhận: 66
2902
27
league
232
Trùm Cày Thuê Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 0
Binh lính đã nhận: 268
2850
28
175
☆☆☆00% ■CaVe■ Đồng thủ lĩnh
Binh lính đã đóng góp: 0
Binh lính đã nhận: 0
2826
29
league
203
ĐỘC CÔCẦUBẠI Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 0
Binh lính đã nhận: 0
2733
30
league
241
Minh Khôi Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 201
Binh lính đã nhận: 231
2696
31
league
172
sdypro Thành viên
Binh lính đã đóng góp: 160
Binh lính đã nhận: 37
2460
32
2
league
164
anhhop Thành viên
Binh lính đã đóng góp: 0
Binh lính đã nhận: 199
2227
33
2
league
106
nplay Thành viên
Binh lính đã đóng góp: 30
Binh lính đã nhận: 222
2150
34
1
league
156
༤ི༺Minh࿇Đức༻࿐ོ Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 234
Binh lính đã nhận: 85
2131
35
1
league
194
Real Love Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 96
Binh lính đã nhận: 171
1853
36
1
league
143
Kratos Đồng thủ lĩnh
Binh lính đã đóng góp: 678
Binh lính đã nhận: 214
1839
37
1
league
98
jospham Đồng thủ lĩnh
Binh lính đã đóng góp: 66
Binh lính đã nhận: 132
1635
join clan war log
Hội Viên: 37/50
1
211
༤ིAngela࿐ོ DOAN_KETDOAN_KET
5048 cup
2
222
☆♡ Hạt Đậu ♡☆ DOAN_KETDOAN_KET
4776 cup
3
241
Minh Khôi DOAN_KETDOAN_KET
4625 cup
4
232
Trùm Cày Thuê DOAN_KETDOAN_KET
4567 cup
5
228
Nhất Đao DOAN_KETDOAN_KET
4470 cup
6
226
Hoai Thu DOAN_KETDOAN_KET
4317 cup
7
217
Zeus DOAN_KETDOAN_KET
4253 cup
8
234
LE MINH DOAN_KETDOAN_KET
4132 cup
9
230
Đăng Tiệp DOAN_KETDOAN_KET
3807 cup
10
199
☆☆SÓC*VÀNG☆☆ DOAN_KETDOAN_KET
3693 cup
11
223
vinhtube.com DOAN_KETDOAN_KET
3656 cup
12
210
VĂN PHÁT DOAN_KETDOAN_KET
3648 cup
13
225
⭐️⭐️☆50% ■CAVE■ DOAN_KETDOAN_KET
3593 cup
14
218
toàn me DOAN_KETDOAN_KET
3585 cup
15
156
༤ི༺Minh࿇Đức༻࿐ོ DOAN_KETDOAN_KET
3582 cup
16
175
trang sony DOAN_KETDOAN_KET
3580 cup
17
194
Real Love DOAN_KETDOAN_KET
3544 cup
18
213
Luna DOAN_KETDOAN_KET
3531 cup
19
202
nghia DOAN_KETDOAN_KET
3524 cup
20
136
CR7 DOAN_KETDOAN_KET
3522 cup
21
203
ĐỘC CÔCẦUBẠI DOAN_KETDOAN_KET
3490 cup
22
233
Axe DOAN_KETDOAN_KET
3420 cup
23
188
Hidden Tesla DOAN_KETDOAN_KET
3045 cup
24
188
Sontn90 DOAN_KETDOAN_KET
2959 cup
25
143
Kratos DOAN_KETDOAN_KET
2880 cup
26
172
sdypro DOAN_KETDOAN_KET
2834 cup
27
187
ThanH ThaO DOAN_KETDOAN_KET
2800 cup
28
178
TrangAnh DOAN_KETDOAN_KET
2748 cup
29
107
hiếu thiếu gia DOAN_KETDOAN_KET
2695 cup
30
98
jospham DOAN_KETDOAN_KET
2522 cup
31
154
Toàntôny 79 DOAN_KETDOAN_KET
2488 cup
32
158
trung xăng DOAN_KETDOAN_KET
2411 cup
33
106
nplay DOAN_KETDOAN_KET
2193 cup
34
164
anhhop DOAN_KETDOAN_KET
2152 cup
35
166
ĐỜI LÀ THẾ THÔI DOAN_KETDOAN_KET
1977 cup
36
152
QuocHuy DOAN_KETDOAN_KET
1928 cup
37
175
☆☆☆00% ■CaVe■ DOAN_KETDOAN_KET
1437 cup