VINHTUBE

Nhập tên hoặc mã clan mà bạn muốn tìm

search

Nhập tên hoặc mã người chơi mà bạn muốn tìm

search
search

Nhập mã clan bất kì để tìm kiếm thông tin

search

Nhập mã clan bất kì để tìm kiếm thông tin

search
join clan war log
Hội Viên: 45/50
1
league
233
Axe Thủ lĩnh
Binh lính đã đóng góp: 9376
Binh lính đã nhận: 9559
5220
2
2
league
222
vinhtube.com Đồng thủ lĩnh
Binh lính đã đóng góp: 2080
Binh lính đã nhận: 846
5008
3
1
league
216
Zeus Đồng thủ lĩnh
Binh lính đã đóng góp: 4832
Binh lính đã nhận: 1641
4990
4
1
league
213
Luna Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 10386
Binh lính đã nhận: 9157
4989
5
league
233
LE MINH Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 20628
Binh lính đã nhận: 15837
4985
6
league
199
☆☆SÓC*VÀNG☆☆ Đồng thủ lĩnh
Binh lính đã đóng góp: 7972
Binh lính đã nhận: 11466
4953
7
league
230
Đăng Tiệp Thành viên
Binh lính đã đóng góp: 117
Binh lính đã nhận: 231
4889
8
1
league
227
Nhất Đao Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 2123
Binh lính đã nhận: 1696
4831
9
1
league
202
nghia Đồng thủ lĩnh
Binh lính đã đóng góp: 703
Binh lính đã nhận: 2941
4826
10
league
204
Hà Tấn Đạt Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 1753
Binh lính đã nhận: 5838
4764
11
1
league
210
VĂN PHÁT Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 9735
Binh lính đã nhận: 9172
4742
12
1
league
222
☆♡ Hạt Đậu ♡☆ Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 8391
Binh lính đã nhận: 8082
4689
13
1
league
218
toàn me Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 954
Binh lính đã nhận: 2462
4548
14
1
league
187
ThanH ThaO Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 692
Binh lính đã nhận: 6182
4494
15
league
172
hacker37 Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 257
Binh lính đã nhận: 3403
4423
16
league
220
ngoc giau Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 0
Binh lính đã nhận: 1615
4366
17
league
188
Sontn90 Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 689
Binh lính đã nhận: 1254
4336
18
league
204
⭐️⭐️☆50% ■SuSu■ Thành viên
Binh lính đã đóng góp: 275
Binh lính đã nhận: 422
4130
19
1
league
135
CR7 Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 3311
Binh lính đã nhận: 8858
4125
20
1
league
166
ĐỜI LÀ THẾ THÔI Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 3314
Binh lính đã nhận: 6654
3968
21
1
league
152
QuocHuy Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 2498
Binh lính đã nhận: 1976
3955
22
1
league
226
Hoai Thu Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 2068
Binh lính đã nhận: 878
3904
23
1
league
150
ku DŨNG Thành viên
Binh lính đã đóng góp: 226
Binh lính đã nhận: 868
3779
24
1
league
154
Toàntôny 79 Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 5319
Binh lính đã nhận: 7555
3694
25
1
league
178
TrangAnh Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 47
Binh lính đã nhận: 1847
3514
26
1
league
158
trung xăng Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 324
Binh lính đã nhận: 1936
3485
27
1
league
225
⭐️⭐️☆50% ■CAVE■ Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 11484
Binh lính đã nhận: 695
3264
28
4
league
209
☆☆☆ 49% ■Thành■ Thành viên
Binh lính đã đóng góp: 721
Binh lính đã nhận: 1305
3136
29
2
league
175
trang sony Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 201
Binh lính đã nhận: 821
3068
30
2
league
211
༤ིAngela࿐ོ Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 3097
Binh lính đã nhận: 2912
2991
31
league
107
hiếu thiếu gia Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 393
Binh lính đã nhận: 5687
2978
32
3
201
tam Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 1782
Binh lính đã nhận: 0
2821
33
3
league
175
☆☆☆00% ■CaVe■ Đồng thủ lĩnh
Binh lính đã đóng góp: 19623
Binh lính đã nhận: 1001
2804
34
1
league
152
Quốc Dũng Thành viên
Binh lính đã đóng góp: 398
Binh lính đã nhận: 3362
2775
35
1
league
181
Aki nguyen Thành viên
Binh lính đã đóng góp: 131
Binh lính đã nhận: 114
2660
36
1
league
203
ĐỘC CÔCẦUBẠI Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 2742
Binh lính đã nhận: 428
2605
37
1
league
232
Trùm Cày Thuê Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 261
Binh lính đã nhận: 6523
2532
38
1
league
113
Mèo Thành viên
Binh lính đã đóng góp: 34
Binh lính đã nhận: 857
2514
39
1
league
172
sdypro Thành viên
Binh lính đã đóng góp: 750
Binh lính đã nhận: 649
2435
40
1
league
155
༤ི༺Minh࿇Đức༻࿐ོ Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 862
Binh lính đã nhận: 2171
2369
41
5
league
164
anhhop Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 273
Binh lính đã nhận: 1951
2219
42
1
league
93
Kratos Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 0
Binh lính đã nhận: 1243
2088
43
1
league
105
nplay Huynh trưởng
Binh lính đã đóng góp: 513
Binh lính đã nhận: 2989
1958
44
league
98
jospham Đồng thủ lĩnh
Binh lính đã đóng góp: 452
Binh lính đã nhận: 1700
1646
45
2
league
142
Kratos Đồng thủ lĩnh
Binh lính đã đóng góp: 28556
Binh lính đã nhận: 3969
1586
join clan war log
Hội Viên: 45/50
1
211
༤ིAngela࿐ོ DOAN_KETDOAN_KET
5393 cup
2
209
☆☆☆ 49% ■Thành■ DOAN_KETDOAN_KET
5086 cup
3
204
⭐️⭐️☆50% ■SuSu■ DOAN_KETDOAN_KET
5030 cup
4
222
☆♡ Hạt Đậu ♡☆ DOAN_KETDOAN_KET
4806 cup
5
232
Trùm Cày Thuê DOAN_KETDOAN_KET
4720 cup
6
227
Nhất Đao DOAN_KETDOAN_KET
4444 cup
7
226
Hoai Thu DOAN_KETDOAN_KET
4232 cup
8
220
ngoc giau DOAN_KETDOAN_KET
4232 cup
9
216
Zeus DOAN_KETDOAN_KET
4193 cup
10
233
LE MINH DOAN_KETDOAN_KET
3978 cup
11
230
Đăng Tiệp DOAN_KETDOAN_KET
3807 cup
12
222
vinhtube.com DOAN_KETDOAN_KET
3804 cup
13
199
☆☆SÓC*VÀNG☆☆ DOAN_KETDOAN_KET
3693 cup
14
213
Luna DOAN_KETDOAN_KET
3675 cup
15
175
trang sony DOAN_KETDOAN_KET
3669 cup
16
135
CR7 DOAN_KETDOAN_KET
3633 cup
17
225
⭐️⭐️☆50% ■CAVE■ DOAN_KETDOAN_KET
3593 cup
18
218
toàn me DOAN_KETDOAN_KET
3585 cup
19
202
nghia DOAN_KETDOAN_KET
3560 cup
20
172
hacker37 DOAN_KETDOAN_KET
3556 cup
21
210
VĂN PHÁT DOAN_KETDOAN_KET
3498 cup
22
203
ĐỘC CÔCẦUBẠI DOAN_KETDOAN_KET
3494 cup
23
181
Aki nguyen DOAN_KETDOAN_KET
3493 cup
24
150
ku DŨNG DOAN_KETDOAN_KET
3454 cup
25
233
Axe DOAN_KETDOAN_KET
3362 cup
26
155
༤ི༺Minh࿇Đức༻࿐ོ DOAN_KETDOAN_KET
3255 cup
27
152
Quốc Dũng DOAN_KETDOAN_KET
3048 cup
28
188
Sontn90 DOAN_KETDOAN_KET
2989 cup
29
142
Kratos DOAN_KETDOAN_KET
2943 cup
30
172
sdypro DOAN_KETDOAN_KET
2868 cup
31
204
Hà Tấn Đạt DOAN_KETDOAN_KET
2813 cup
32
187
ThanH ThaO DOAN_KETDOAN_KET
2770 cup
33
178
TrangAnh DOAN_KETDOAN_KET
2689 cup
34
98
jospham DOAN_KETDOAN_KET
2550 cup
35
154
Toàntôny 79 DOAN_KETDOAN_KET
2544 cup
36
107
hiếu thiếu gia DOAN_KETDOAN_KET
2538 cup
37
158
trung xăng DOAN_KETDOAN_KET
2469 cup
38
93
Kratos DOAN_KETDOAN_KET
2357 cup
39
113
Mèo DOAN_KETDOAN_KET
2303 cup
40
105
nplay DOAN_KETDOAN_KET
2267 cup
41
164
anhhop DOAN_KETDOAN_KET
2150 cup
42
166
ĐỜI LÀ THẾ THÔI DOAN_KETDOAN_KET
1977 cup
43
152
QuocHuy DOAN_KETDOAN_KET
1925 cup
44
175
☆☆☆00% ■CaVe■ DOAN_KETDOAN_KET
1437 cup
45
201
tam DOAN_KETDOAN_KET
1048 cup