BASE TROLL TH13 “2020” | Copy Base Link| Clash of Clans #430

BASE TROLL TH13 “2020” | Copy Base Link| Clash of Clans

Gửi đến anh em mẫu base TROLL đẹp mắt dành cho các ngôi làng ở cấp độ Town Hall 13.
Mẫu base khá đẹp mắt và độc đáo, mời anh thoải mái copy sử dụng nhé.

175 Lượt xem 08/09/2020