Cập nhật mẫu Base TH11 War/Trophy 2021 | Copy base link TH11 2021 #1027

Cập nhật mẫu Base TH11 War/Trophy 2021 | Copy base link TH11 2021

Giới thiệu đến các bạn một mẫu base dành cho Townhall 11 (TH11) dùng thủ War thường và Clan War Leagues rất hiệu quả. Mẫu base chống 3 sao rất tốt đặc biệt rất khó clear khi đối thủ sử dụng combo lính bay ở cấp độ nằm ở TH11 và TH12.

Theo dõi vinhtube.com để cập nhật thường xuyên những mẫu base hot nhất dành cho các cấp độ nhà chính. Link copy mình để bên dưới.

LƯU Ý: Bạn có thể sao chép trực tiếp base bằng cách sử dụng liên kết này nhưng hãy hiểu rằng chướng ngại vật sẽ ngăn các công trình được đặt - nếu làng của bạn đang có cỏ hoặc nhiều chướng ngại vật khác trong căn cứ của mình, bạn có thể phải xây dựng lại các các công trình như mẫu base trên bằng cách thủ công từ hình ảnh mà chúng tôi đã cung cấp ở trên.

English Below:

Introduce to you a base model for Townhall 11 (TH11) that uses normal War defense and Clan War Leagues is very effective. The 3-star base model is very good, especially very difficult to clear when the opponent uses the soldier combo at the levels located at TH11 and TH12.

Follow vinhtube.com for regular updates on the hottest base models for main house levels. Link copy me to below.

NOTE: You can directly copy the base using this link but understand that obstacles will prevent buildings from being placed - if your village has grass or many other obstacles in your base. By yourself, you may have to rebuild buildings like the base model above manually from the image we have provided above.

457 Lượt xem 10/03/2021