HOT NEW TOWN HALL 14 (TH14) BASE LINK 2021 | Clash of Clans #1215

HOT NEW TOWN HALL 14 (TH14) BASE LINK 2021 | Clash of Clans

Một mẫu base link TH14 hoàn toàn mới vừa được Vinhtube cập nhật. Mẫu base này đầy đủ các công trình dành cho Townhall 14 bao gồm cả các công trình mới được cập nhật thêm cho TH14: Pet house, 25 cục tường thêm và toàn bộ các bom, bẫy. Nhanh tay copy link và thử nghiệm mẫu base TH14 này các thủ lĩnh nhé.

1062 Lượt xem 12/04/2021