Update base link CWL WAR 2021 Town Hall 13 (TH13) Base #1172

Update base link CWL WAR 2021 Town Hall 13 (TH13) Base

Base Strength: 85%

CC Troops: 2x thợ săn tướng, 3x siêu Minion, 4 yêu tinh

LƯU Ý: Bạn có thể sao chép trực tiếp base bằng cách sử dụng liên kết này nhưng hãy hiểu rằng chướng ngại vật sẽ ngăn các công trình được đặt - nếu làng của bạn đang có cỏ hoặc nhiều chướng ngại vật khác trong căn cứ của mình, bạn có thể phải xây dựng lại các các công trình như mẫu base trên bằng cách thủ công từ hình ảnh mà chúng tôi đã cung cấp ở trên.

440 Lượt xem 29/03/2021