Update mẫu base link TH13 mới nhất bay cup/war league chống lính bay 2021 | Update base link Th13 CWL Legend 2021 #1008

Update mẫu base link TH13 mới nhất bay cup/war league chống lính bay 2021 | Update base link Th13 CWL Legend 2021

Giới thiệu đến các bạn mẫu base TH13 thủ tốt chống 3 sao vô cùng hiệu quả. Nó có đầy đủ các công trình phòng thủ như máy bắn đá, bom, mìn bay, nữ tướng hoàng gia – royal champion và 3 tháp hỏa ngục inferno. Tùy vào cách sắp xếp mà bạn có thể điều chỉnh tháp này sao cho hiệu quả nhất. Base này có thể sử dụng để bay cup rank huyền thoại với mức độ 5k2 cup.

Theo dõi vinhtube.com để cập nhật thường xuyên những mẫu base hot nhất dành cho các cấp độ nhà chính. Link copy mình để bên dưới. Đừng quên để lại feedback về mẫu base này các bạn nhé.

LƯU Ý: Bạn có thể sao chép trực tiếp base bằng cách sử dụng liên kết này nhưng hãy hiểu rằng chướng ngại vật sẽ ngăn các công trình được đặt - nếu làng của bạn đang có cỏ hoặc nhiều chướng ngại vật khác trong căn cứ của mình, bạn có thể phải xây dựng lại các các công trình như mẫu base trên bằng cách thủ công từ hình ảnh mà chúng tôi đã cung cấp ở trên.

English Below:

Introducing to you the base TH13 base model is very effective against 3 stars and is extremely effective. It is full of defensive structures such as catapults, bombs, flying mines, royal queen - royal champion and 3 inferno towers. Depending on the arrangement, you can adjust this tower so that it is most effective. This base can be used to fly legendary cup ranks at a level of 5k2 cups.

Follow vinhtube.com for regular updates on the hottest establishment models for major vendors. Link copy me to below. Don't forget to leave feedback on this sample base.

NOTE: You can directly copy your base using this link, but understand that obstacles will prevent buildings from being placed - if you have a village or many different obstacles in your base You may have to manually rebuild the above sample base from the image we provided above.

 


 
261 Lượt xem 10/03/2021