Giới thiệu

Mình chơi game COC cũng đã khá lâu, Càng chơi càng nghiện style của game này. Công việc của mình khá là bận rộn, đôi khi muốn xem rank Việt Nam hay clan mình war 2 ngày , 7 ngày... Muốn check nhanh thì phải vào game để cập nhật, khá là mất thời gian. Trằn trọc bao lâu mình mới nảy ra ý tưởng làm website này cho riêng bản thân mình để đáp ứng nhu cầu ở trên. Đến bây giờ cảm nhận thấy ở Việt Nam cũng có nhiều anh em như mình. Chính vì thế mình mới mở rộng làm chuyên sâu, để cho cộng đồng COC Việt Nam có thể xem được thông tin nhanh như vậy.