Tìm Lại Đam Mê 1

Tìm Lại Đam Mê 1
Vị trí Clan Tổng điểm Thắng/ thua/ hòa Số sao % phá hủy Người đại diện
1 Việt Nam No1 Việt Nam No1 63 21/3/0 318 2298.4 Liên hệ
2 A3 VN A3 VN 60 20/4/0 286 2098.8 Liên hệ
3 NhaTrang Beach NhaTrang Beach 57 19/6/0 296 2113.6 Liên hệ
4 AE VIỆT WAR AE VIỆT WAR 57 19/4/0 283 2039.6 Liên hệ
5 Ngũ hổ Sài Gòn Ngũ hổ Sài Gòn 57 19/4/0 278 2086 Liên hệ
6 Quảng Ngãi War Quảng Ngãi War 54 18/5/0 282 2083.4 Liên hệ
7 King War❤️Pro King War❤️Pro 48 16/7/0 283 2089.6 Liên hệ
8 ༄༄༄ 2.0.0.8༄༄༄ ༄༄༄ 2.0.0.8༄༄༄ 48 16/7/0 280 2069 Liên hệ
9 Quân Choa 12 Quân Choa 12 45 15/10/0 276 2072.8 Liên hệ
10 lucky star lucky star 42 14/9/0 290 2144.2 Liên hệ
11 KHÁT MÁU REBORN KHÁT MÁU REBORN 42 14/9/0 279 2062.4
12 THANH HOA HERO THANH HOA HERO 42 14/11/0 258 1915.6 Liên hệ
13 NHIET TINH COC NHIET TINH COC 40 13/11/1 266 2029 Liên hệ
14 AHV _ PRO AHV _ PRO 40 13/9/1 265 1916.2 Liên hệ
15 ae việt war2 ae việt war2 39 13/13/0 294 2220.6 Liên hệ
16 V.N. VICTORY V.N. VICTORY 39 13/8/0 241 1783.6 Liên hệ
17 Hưng Yên 89 Hưng Yên 89 36 12/9/0 261 1935.2 Liên hệ
18 Biệt Kích Biệt Kích 30 10/12/0 260 1932.8 Liên hệ
19 AE BắcTrungNam AE BắcTrungNam 30 10/12/0 189 1456.8 Liên hệ
20 Ko Phải Vừa Đâu Ko Phải Vừa Đâu 27 9/14/0 209 1574 Liên hệ
21 SAMSUNG SDIV SAMSUNG SDIV 24 8/14/0 240 1810.4 Liên hệ
22 DOAN_KET DOAN_KET 21 7/14/0 178 1355.2 Liên hệ
23 vietnam pro vietnam pro 21 7/15/0 169 1192.2 Liên hệ
24 VietKing Plus VietKing Plus 12 4/16/0 113 872.8 Liên hệ
25 G7_2☯️ G7_2☯️ 12 4/18/0 112 906.6 Liên hệ
26 Hoa lan Hoa lan 9 3/15/0 152 1110.6 Liên hệ
27 Võ Nguyên Giáp Võ Nguyên Giáp 9 3/17/0 127 1037.8 Liên hệ
28 VNF♡WAR☆☆☆࿐ VNF♡WAR☆☆☆࿐ 9 3/18/0 98 745.2 Liên hệ
29 Quế Chi War Quế Chi War 3 1/22/0 82 663.4 Liên hệ
30 Lạc Trôi Hội Lạc Trôi Hội 0 0/22/0 20 152.8 Liên hệ
Vị trí Người chơi Clan Lượt đánh Số sao % phá hủy
1 alone NhaTrang Beach 21 52 1978
2 rinh86 Ngũ hổ Sài Gòn 20 51 1746
3 Tiến - Top NhaTrang Beach 21 50 1889
4 ⚡⚡CUỒNG❤ĐÂM⚡⚡ Ngũ hổ Sài Gòn 20 49 1810
5 rinh_6th Ngũ hổ Sài Gòn 20 48 1803
6 Warrior❣️ V.I.P lucky star 18 48 1741
7 ༄࿐Quỳnh❤️Chi࿐༄༂ King War❤️Pro 19 48 1740
8 A3-VN❤️Cường Cá a3 VN 18 48 1710
9 Trungok1 Việt Nam No1 16 46 1572
10 A3-VN❤P. Huayra a3 VN 18 44 1620
11 AE❤️V.W / ĐỊNH AE VIỆT WAR 17 43 1562
12 trym non AE VIỆT WAR 17 43 1514
13 rinh86_1st Ngũ hổ Sài Gòn 20 42 1794
14 A3-VN❤️Gà Quê”” a3 VN 18 42 1653
15 A3-VN ❤️"MAN" a3 VN 17 42 1566
16 l2in Việt Nam No1 16 42 1534
17 BinBoGood Quảng Ngãi War 18 41 1633
18 hiếu bụi Quảng Ngãi War 17 41 1513
19 ✰๖ۣۜOηε๖ۣۜNĭɠɦт NhaTrang Beach 18 40 1584
20 [Chu][Truyen] Quân choa 12 17 40 1546
Round 1
 • Quảng Ngãi 123 89% 12 13 88.4% AE VIỆT WAR AE VIỆT WAR 19/09/2020
 • Ngũ Hổ Sài Gòn 94.4% 13 12 91.8% Việt Nam No1 Việt Nam No1 18/09/2020
 • a3 VN 69.8% 9 11 82.2% Võ Nguyên Giáp Võ Nguyên Giáp 18/09/2020
 • vietnam pro 94.20% 13 12 86.80% Biệt Kích Biệt Kích 19/09/2020
 • Hoa Lan 69.80% 9 10 81.20% AHV_PRO AHV_PRO 19/09/2020
 • G7_2 0% 0 15 100% THANH HOA HERO THANH HOA HERO 19/09/2020
 • ༄༄༄ 2.0.0.8༄༄༄ 95.4% 13 12 94.2% VietKing Plus VietKing Plus 19/09/2020
 • V.N. VICTORY 83.40% 10 10 79.40% ae việt war2 ae việt war2 19/09/2020
 • Quế Chi War 71.6% 9 12 92.8% Doan_Ket Doan_Ket 19/09/2020
 • AE BắcTrungNam 80.8% 12 11 79.2% lucky star lucky star 19/09/2020
 • King War✨♣️✨Pro 96.00% 13 8 67.2% VNF♡WAR☆☆☆࿐ VNF♡WAR☆☆☆࿐ 19/09/2020
 • Khát Máu Reborn 92% 12 11 81.4% Quân Choa 12 Quân Choa 12 21/09/2020
 • Lạc Trôi Hội(2) 78% 10 15 100% Ko Phải Vừa Đâu Ko Phải Vừa Đâu 19/09/2020
 • SAMSUNG SDIV 64.80% 7 11 92.80% NHIET TINH COC NHIET TINH COC 19/09/2020
 • Hưng Yên 89 86.6% 11 12 89.4% NhaTrang Beach NhaTrang Beach 19/09/2020
Round 2
 • AE VIỆT WAR 92.4% 12 12 82.2% Việt Nam No1 Việt Nam No1 19/09/2020
 • King War✨♣️✨Pro 89.2% 11 11 74.8% Võ Nguyên Giáp Võ Nguyên Giáp 19/09/2020
 • Ngũ Hổ Sài Gòn 89.8% 11 12 84.00% Biệt Kích Biệt Kích 19/09/2020
 • vietnam pro 88% 12 11 85.6% AHV_PRO AHV_PRO 20/09/2020
 • Hưng Yên 89 93% 13 0 0% THANH HOA HERO THANH HOA HERO 20/09/2020
 • Hoa Lan 69.8% 8 11 76.8% VietKing Plus VietKing Plus 20/09/2020
 • G7_2 78.4% 8 9 84.4% Quân Choa 12 Quân Choa 12 21/09/2020
 • ༄༄༄ 2.0.0.8༄༄༄ 88.6% 12 9 67% ae việt war2 ae việt war2 20/09/2020
 • V.N. VICTORY 83.6% 11 9 73.4% Doan_Ket Doan_Ket 19/09/2020
 • AE BắcTrungNam 91.2% 11 9 81% SAMSUNG SDIV SAMSUNG SDIV 19/09/2020
 • a3 VN 92.2% 11 11 90.6% NhaTrang Beach NhaTrang Beach 19/09/2020
 • Quảng Ngãi 123 86% 10 10 76.2% VNF♡WAR☆☆☆࿐ VNF♡WAR☆☆☆࿐ 20/09/2020
 • Khát Máu Reborn 83.6% 9 11 84% Ko Phải Vừa Đâu Ko Phải Vừa Đâu 20/09/2020
 • Lạc Trôi Hội(2) 0% 0 15 100% lucky star lucky star 19/09/2020
 • Quế Chi War 76.2% 10 12 93.4% NHIET TINH COC NHIET TINH COC 19/09/2020
Round 3
 • Quảng Ngãi 123 83% 10 13 91.4% Việt Nam No1 Việt Nam No1 20/09/2020
 • AE VIỆT WAR 98.6% 12 11 94% Biệt Kích Biệt Kích 20/09/2020
 • Ngũ Hổ Sài Gòn 89.6% 12 9 73.8% AHV_PRO AHV_PRO 20/09/2020
 • a3 VN 90.2% 12 11 82.2% THANH HOA HERO THANH HOA HERO 20/09/2020
 • vietnam pro 84.2% 10 11 81.6% VietKing Plus VietKing Plus 20/09/2020
 • Hưng Yên 89 88.6% 11 12 91.8% Quân Choa 12 Quân Choa 12 20/09/2020
 • Hoa Lan 77.4% 10 11 83.2% ae việt war2 ae việt war2 20/09/2020
 • G7_2 0% 0 15 100% Ko Phải Vừa Đâu Ko Phải Vừa Đâu 20/09/2020
 • ༄༄༄ 2.0.0.8༄༄༄ 92.8% 12 11 92.2% Doan_Ket Doan_Ket 20/09/2020
 • Quế Chi War 68.6% 8 9 89% AE BắcTrungNam AE BắcTrungNam 20/09/2020
 • King War✨♣️✨Pro 81.6% 10 12 91.4% NhaTrang Beach NhaTrang Beach 20/09/2020
 • VNF♡WAR☆☆☆࿐ 89.2% 11 10 89.4% Võ Nguyên Giáp Võ Nguyên Giáp 20/09/2020
 • Khát Máu Reborn 92.8% 12 11 83.2% lucky star lucky star 20/09/2020
 • V.N. VICTORY 75.60% 11 12 94.80% NHIET TINH COC NHIET TINH COC 20/09/2020
 • Lạc Trôi Hội(2) 0% 0 15 100% SAMSUNG SDIV SAMSUNG SDIV 23/09/2020
Round 4
 • Quảng Ngãi 123 92.6% 13 10 80.8% Võ Nguyên Giáp Võ Nguyên Giáp 20/09/2020
 • Việt Nam No1 95% 12 10 81% Biệt Kích Biệt Kích 19/09/2020
 • AE VIỆT WAR 91.4% 12 12 90% AHV_PRO AHV_PRO 20/09/2020
 • King War✨♣️✨Pro 94.2% 13 11 81.4% THANH HOA HERO THANH HOA HERO 20/09/2020
 • Ngũ Hổ Sài Gòn 88% 12 11 77% VietKing Plus VietKing Plus 20/09/2020
 • a3 VN 93.6% 13 12 95% Quân Choa 12 Quân Choa 12 20/09/2020
 • vietnam pro 79.8% 10 13 89.2% ae việt war2 ae việt war2 20/09/2020
 • Hưng Yên 89 84.4% 12 9 75.6% Ko Phải Vừa Đâu Ko Phải Vừa Đâu 20/09/2020
 • Hoa Lan 81.6% 9 12 86% Doan_Ket Doan_Ket 20/09/2020
 • G7_2 92.2% 11 11 87% lucky star lucky star 20/09/2020
 • V.N. VICTORY 81.4% 10 11 88.8% AE BắcTrungNam AE BắcTrungNam 20/09/2020
 • Lạc Trôi Hội(2) 74.8% 10 10 77.2% Quế Chi War Quế Chi War 20/09/2020
 • VNF♡WAR☆☆☆࿐ 84.4% 11 12 95.2% NhaTrang Beach NhaTrang Beach 20/09/2020
 • ༄༄༄ 2.0.0.8༄༄༄ 83.2% 11 11 84.8% NHIET TINH COC NHIET TINH COC 20/09/2020
 • Khát Máu Reborn 70% 9 10 74.20% SAMSUNG SDIV SAMSUNG SDIV 22/09/2020
Round 5
 • Quảng Ngãi 123 91.6% 13 11 87.2% Biệt Kích Biệt Kích 26/09/2020
 • Võ Nguyên Giáp 75.2% 10 11 88% NhaTrang Beach NhaTrang Beach 26/09/2020
 • Việt Nam No1 96.2% 13 9 69.8% AHV_PRO AHV_PRO 26/09/2020
 • VNF♡WAR☆☆☆࿐ 71.20% 11 12 93% THANH HOA HERO THANH HOA HERO 27/09/2020
 • AE VIỆT WAR 93% 13 10 82.4% VietKing Plus VietKing Plus 27/09/2020
 • King War✨♣️✨Pro 84.8% 12 10 80.4% Quân Choa 12 Quân Choa 12 26/09/2020
 • Ngũ Hổ Sài Gòn 81.8% 10 9 66.8% ae việt war2 ae việt war2 23/09/2020
 • a3 VN 82.40% 11 9 82.40% Ko Phải Vừa Đâu Ko Phải Vừa Đâu 03/10/2020
 • vietnam pro 80.6% 10 11 72.2% Doan_Ket Doan_Ket 27/09/2020
 • Hưng Yên 89 91.8% 13 15 100% lucky star lucky star 18/10/2020
 • Hoa Lan 73.2% 10 12 87.2% NHIET TINH COC NHIET TINH COC 26/09/2020
 • G7_2 0% 0 15 100% SAMSUNG SDIV SAMSUNG SDIV 26/09/2020
 • ༄༄༄ 2.0.0.8༄༄༄ 86.4% 12 11 88% AE BắcTrungNam AE BắcTrungNam 26/09/2020
 • Khát Máu Reborn 94.6% 13 10 79.8% Quế Chi War Quế Chi War 26/09/2020
 • V.N. VICTORY 100% 15 0 0% Lạc Trôi Hội(2) Lạc Trôi Hội(2) 26/09/2020
Round 6
 • Quảng Ngãi 123 81% 11 11 85.4% NhaTrang Beach NhaTrang Beach 26/09/2020
 • Biệt Kích 82.4% 10 11 73.2% AHV_PRO AHV_PRO 27/09/2020
 • Võ Nguyên Giáp 82.40% 8 13 89.20% THANH HOA HERO THANH HOA HERO 27/09/2020
 • Việt Nam No1 100% 15 10 79.8% VietKing Plus VietKing Plus 26/09/2020
 • VNF♡WAR☆☆☆࿐ 80% 10 12 84% Quân Choa 12 Quân Choa 12 27/09/2020
 • AE VIỆT WAR 94% 14 11 86.4% ae việt war2 ae việt war2 23/09/2020
 • King War✨♣️✨Pro 85.4% 9 12 88.6% Ko Phải Vừa Đâu Ko Phải Vừa Đâu 23/09/2020
 • Ngũ Hổ Sài Gòn 93.2% 12 11 79.2% Doan_Ket Doan_Ket 27/09/2020
 • a3 VN 95.8% 13 12 90.4% lucky star lucky star 23/09/2020
 • vietnam pro 86% 11 11 85.6% NHIET TINH COC NHIET TINH COC 26/09/2020
 • Hưng Yên 89 92.8% 11 9 74.4% SAMSUNG SDIV SAMSUNG SDIV 29/09/2020
 • Hoa Lan 66.4% 10 10 78.2% AE BắcTrungNam AE BắcTrungNam 27/09/2020
 • G7_2 91.2% 10 9 78% Quế Chi War Quế Chi War 27/09/2020
 • ༄༄༄ 2.0.0.8༄༄༄ 100% 15 0 0% Lạc Trôi Hội(2) Lạc Trôi Hội(2)