Tìm Lại Đam Mê 1

Tìm Lại Đam Mê 1
Vị trí Clan Tổng điểm Thắng/ thua/ hòa Số sao % phá hủy Người đại diện
1 Việt Nam No1 Việt Nam No1 75 25/4/0 386 2777 Liên hệ
2 AE VIỆT WAR AE VIỆT WAR 72 24/5/0 366 2620 Liên hệ
3 Quảng Ngãi War Quảng Ngãi War 72 24/5/0 362 2654.2 Liên hệ
4 a3 VN a3 VN 66 22/7/0 349 2571 Liên hệ
5 NhaTrang Beach NhaTrang Beach 66 22/6/0 341 2413.6 Liên hệ
6 Ngũ hổ Sài Gòn Ngũ hổ Sài Gòn 66 22/6/0 340 2536.4 Liên hệ
7 King War❤️Pro King War❤️Pro 57 19/8/0 337 2471.6 Liên hệ
8 Quân choa 12 Quân choa 12 54 18/11/0 331 2454.6 Liên hệ
9 ༄༄༄ 2.0.0.8༄༄༄ ༄༄༄ 2.0.0.8༄༄༄ 51 17/11/0 337 2491.6 Liên hệ
10 lucky star lucky star 51 17/10/0 334 2442 Liên hệ
11 THANH HOA HERO THANH HOA HERO 51 17/11/0 303 2215.6 Liên hệ
12 ae việt war2 ae việt war2 48 16/13/0 334 2505 Liên hệ
13 Hưng Yên 89 Hưng Yên 89 48 16/10/0 327 2409.8 Liên hệ
14 KHÁT MÁU REBORN KHÁT MÁU REBORN 48 16/10/0 320 2352.4
15 V.N. VICTORY V.N. VICTORY 48 16/8/0 282 2072.4 Liên hệ
16 NHIET TINH COC NHIET TINH COC 43 14/12/1 288 2195.6 Liên hệ
17 AHV _ PRO AHV _ PRO 43 14/9/1 280 2016.2 Liên hệ
18 Biệt Kích Biệt Kích 36 12/14/0 310 2297.2 Liên hệ
19 2YPQV9UQC 2YPQV9UQC 33 11/14/0 285 2110.4 Liên hệ
20 AE BắcTrungNam AE BắcTrungNam 30 10/15/0 189 1456.8 Liên hệ
21 Ko Phải Vừa Đâu Ko Phải Vừa Đâu 27 9/16/0 209 1574 Liên hệ
22 DOAN_KET DOAN_KET 21 7/18/0 178 1355.2 Liên hệ
23 vietnam pro vietnam pro 21 7/19/0 169 1192.2 Liên hệ
24 VietKing Plus VietKing Plus 12 4/19/0 113 872.8 Liên hệ
25 G7_2☯️ G7_2☯️ 12 4/21/0 112 906.6 Liên hệ
26 Hoa lan Hoa lan 9 3/21/0 152 1110.6 Liên hệ
27 Võ Nguyên Giáp Võ Nguyên Giáp 9 3/19/0 127 1037.8 Liên hệ
28 VNF♡WAR☆☆☆࿐ VNF♡WAR☆☆☆࿐ 9 3/21/0 98 745.2 Liên hệ
29 Quế Chi War Quế Chi War 3 1/26/0 82 663.4 Liên hệ
30 Lạc Trôi Hội Lạc Trôi Hội 0 0/25/0 20 152.8 Liên hệ
Vị trí Người chơi Clan Lượt đánh Số sao % phá hủy
1 rinh86 Ngũ hổ Sài Gòn 24 62 2141
2 rinh_6th Ngũ hổ Sài Gòn 24 57 2142
3 ༄࿐Quỳnh❤️Chi࿐༄༂ King War❤️Pro 22 57 2040
4 ⚡⚡CUỒNG❤ĐÂM⚡⚡ Ngũ hổ Sài Gòn 22 53 1961
5 A3-VN❤️Cường Cá a3 VN 20 53 1896
6 rinh86_1st Ngũ hổ Sài Gòn 24 52 2177
7 alone NhaTrang Beach 21 52 1978
8 trym non AE VIỆT WAR 20 52 1814
9 Trungok1 Việt Nam No1 18 51 1760
10 Tiến - Top NhaTrang Beach 21 50 1889
11 A3-VN❤P. Huayra a3 VN 20 48 1799
12 AE❤️V.W / ĐỊNH AE VIỆT WAR 19 48 1757
13 Warrior❣️ V.I.P lucky star 18 48 1741
14 A3-VN❤️Gà Quê”” a3 VN 20 47 1852
15 hiếu bụi Quảng Ngãi War 19 47 1713
16 A3-VN ❤️"MAN" a3 VN 19 46 1751
17 BinBoGood Quảng Ngãi War 20 45 1808
18 AE❤️V.W / Cua™️ AE VIỆT WAR 18 45 1703
19 Pianou Việt Nam No1 17 44 1615
20 ✨✨Huynh Trung✨✨ Ngũ hổ Sài Gòn 20 43 1718
Round 1
 • Quảng Ngãi 123 89% 12 13 88.4% AE VIỆT WAR AE VIỆT WAR 19/09/2020
 • Ngũ Hổ Sài Gòn 94.4% 13 12 91.8% Việt Nam No1 Việt Nam No1 18/09/2020
 • a3 VN 69.8% 9 11 82.2% Võ Nguyên Giáp Võ Nguyên Giáp 18/09/2020
 • vietnam pro 94.20% 13 12 86.80% Biệt Kích Biệt Kích 19/09/2020
 • Hoa Lan 69.80% 9 10 81.20% AHV_PRO AHV_PRO 19/09/2020
 • G7_2 0% 0 15 100% THANH HOA HERO THANH HOA HERO 19/09/2020
 • ༄༄༄ 2.0.0.8༄༄༄ 95.4% 13 12 94.2% VietKing Plus VietKing Plus 19/09/2020
 • V.N. VICTORY 83.40% 10 10 79.40% ae việt war2 ae việt war2 19/09/2020
 • Quế Chi War 71.6% 9 12 92.8% Doan_Ket Doan_Ket 19/09/2020
 • AE BắcTrungNam 80.8% 12 11 79.2% lucky star lucky star 19/09/2020
 • King War✨♣️✨Pro 96.00% 13 8 67.2% VNF♡WAR☆☆☆࿐ VNF♡WAR☆☆☆࿐ 19/09/2020
 • Khát Máu Reborn 92% 12 11 81.4% Quân Choa 12 Quân Choa 12 21/09/2020
 • Lạc Trôi Hội(2) 78% 10 15 100% Ko Phải Vừa Đâu Ko Phải Vừa Đâu 19/09/2020
 • SAMSUNG SDIV 64.80% 7 11 92.80% NHIET TINH COC NHIET TINH COC 19/09/2020
 • Hưng Yên 89 86.6% 11 12 89.4% NhaTrang Beach NhaTrang Beach 19/09/2020
Round 2
 • AE VIỆT WAR 92.4% 12 12 82.2% Việt Nam No1 Việt Nam No1 19/09/2020
 • King War✨♣️✨Pro 89.2% 11 11 74.8% Võ Nguyên Giáp Võ Nguyên Giáp 19/09/2020
 • Ngũ Hổ Sài Gòn 89.8% 11 12 84.00% Biệt Kích Biệt Kích 19/09/2020
 • vietnam pro 88% 12 11 85.6% AHV_PRO AHV_PRO 20/09/2020
 • Hưng Yên 89 93% 13 0 0% THANH HOA HERO THANH HOA HERO 20/09/2020
 • Hoa Lan 69.8% 8 11 76.8% VietKing Plus VietKing Plus 20/09/2020
 • G7_2 78.4% 8 9 84.4% Quân Choa 12 Quân Choa 12 21/09/2020
 • ༄༄༄ 2.0.0.8༄༄༄ 88.6% 12 9 67% ae việt war2 ae việt war2 20/09/2020
 • V.N. VICTORY 83.6% 11 9 73.4% Doan_Ket Doan_Ket 19/09/2020
 • AE BắcTrungNam 91.2% 11 9 81% SAMSUNG SDIV SAMSUNG SDIV 19/09/2020
 • a3 VN 92.2% 11 11 90.6% NhaTrang Beach NhaTrang Beach 19/09/2020
 • Quảng Ngãi 123 86% 10 10 76.2% VNF♡WAR☆☆☆࿐ VNF♡WAR☆☆☆࿐ 20/09/2020
 • Khát Máu Reborn 83.6% 9 11 84% Ko Phải Vừa Đâu Ko Phải Vừa Đâu 20/09/2020
 • Lạc Trôi Hội(2) 0% 0 15 100% lucky star lucky star 19/09/2020
 • Quế Chi War 76.2% 10 12 93.4% NHIET TINH COC NHIET TINH COC 19/09/2020
Round 3
 • Quảng Ngãi 123 83% 10 13 91.4% Việt Nam No1 Việt Nam No1 20/09/2020
 • AE VIỆT WAR 98.6% 12 11 94% Biệt Kích Biệt Kích 20/09/2020
 • Ngũ Hổ Sài Gòn 89.6% 12 9 73.8% AHV_PRO AHV_PRO 20/09/2020
 • a3 VN 90.2% 12 11 82.2% THANH HOA HERO THANH HOA HERO 20/09/2020
 • vietnam pro 84.2% 10 11 81.6% VietKing Plus VietKing Plus 20/09/2020