Mã SP: #1950

Bán hội VP No 1 level 15

Thông tin cơ bản

Tên clan: VP NO1
Mã clan: #RQC28GJG
Giải đấu hội chiến: Master League I
Địa điểm của hội: Vietnam
Chuỗi win: 1
Vinhtube
Admin Vinhtube
700,000 VND
Lưu ý: Chúng tôi chỉ là nơi cung cấp thông tin tài khoản game, không liên quan đến giao dịch giữa người bán và người mua.
Mọi vấn đề liên quan đến tài khoản chúng tôi không chịu trách nhiệm!

Tài khoản Game cùng admin