Mã SP: #9697

Hall 14 MAX King Queen

  • Miễn phí
  • 6 thợ

Thông tin cơ bản

Townhall
14 Townhall
Level
200 Level
Huy chương War 5D
1500 Huy chương War 5D
Gems
2000 Gems

Heroes

King
80 King
Queen
80 Queen
Grand Warden
55 Grand Warden
Royal Champion
30 Royal Champion

Pets

L.A.S.S.I
10 L.A.S.S.I
Electro Owl
20 Electro Owl
Mighty Yak
1 Mighty Yak
Unicorn
1 Unicorn
Vinhtube
Admin Vinhtube
3,500,000 VND
Lưu ý: Chúng tôi chỉ là nơi cung cấp thông tin tài khoản game, không liên quan đến giao dịch giữa người bán và người mua.
Mọi vấn đề liên quan đến tài khoản chúng tôi không chịu trách nhiệm!

Tài khoản Game cùng admin