Mã SP: #5213

Hội thành HÀ NỘI 999

Thông tin cơ bản

Tên clan: HÀ NỘI 999
Mã clan: #9YJGPVGP
Giải đấu hội chiến: Crystal League I
Địa điểm của hội: Vietnam
Chuỗi win: 2
Vinhtube
Admin Vinhtube
950,000 VND
Lưu ý: Chúng tôi chỉ là nơi cung cấp thông tin tài khoản game, không liên quan đến giao dịch giữa người bán và người mua.
Mọi vấn đề liên quan đến tài khoản chúng tôi không chịu trách nhiệm!

Tài khoản Game cùng admin