Mã SP: #5212

Hội thành HQS_Anh.Em

Thông tin cơ bản

Tên clan: HQS_ANH.EM
Mã clan: #Q08VVPC2
Giải đấu hội chiến: Gold League I
Địa điểm của hội: Vietnam
Chuỗi win: 3
Vinhtube
Admin Vinhtube
220,000 VND
Lưu ý: Chúng tôi chỉ là nơi cung cấp thông tin tài khoản game, không liên quan đến giao dịch giữa người bán và người mua.
Mọi vấn đề liên quan đến tài khoản chúng tôi không chịu trách nhiệm!

Tài khoản Game cùng admin