Mã SP: #5215

Hội thành sai gon VIP

Thông tin cơ bản

Tên clan: sai gon VIP
Mã clan: #2UPGJUPR
Giải đấu hội chiến: Master League II
Địa điểm của hội: Vietnam
Chuỗi win: 0
Vinhtube
Admin Vinhtube
650,000 VND
Lưu ý: Chúng tôi chỉ là nơi cung cấp thông tin tài khoản game, không liên quan đến giao dịch giữa người bán và người mua.
Mọi vấn đề liên quan đến tài khoản chúng tôi không chịu trách nhiệm!

Tài khoản Game cùng admin