Thay đổi cân bằng kinh đô hội

  • 17/07/2022
  • 84 lượt xem

Này sếp
Chúng tôi đã triển khai một số thay đổi số dư Clan Capital hôm nay trong thời gian tạm ngừng bảo trì.

Đây là danh sách thay đổi:

Thay đổi số dư

Giảm tốc độ đánh của Phòng không từ 1 xuống 1,5 giây.
Tăng DPS của Minion từ 38/46/54/62/70 lên 56/62/68/74/80.
Tăng HP của Super Wizard lên 200.
Giảm DPS của Pháo binh Tên lửa đi 10.
Tăng HP của Pháo đài bay ở cấp độ 1-4 từ 10000/12000/14000/16000 lên 12000/13500/15000/16500.
Tăng lượng HP của Mountain Golem ở cấp độ 1-4 từ 28000/32000/36000/40000 lên 30000/33500/37000/40500.
Làm chậm đòn tấn công đầu tiên của Xe vây hãm đi 0,7 giây.
Giảm thời gian hồi của Heal Spell đi 33.
Giảm 20% khả năng tăng sát thương của Rage Spell.
Những thay đổi về Huy chương Đột kích

Tăng 100% phần thưởng phòng thủ
Giảm phần thưởng tấn công 10%

banner app android