BASE THỦ ĐIỆN LONG CỰC CHẤT | TUẤN SOCOLA ĐẾN LƯỢT THỨ 12 MỚI CLAER ĐƯỢC | Clash of Clans

Tổng hợp một số base thủ được nhiều lượt trong 1 tran đấu war elite. Link base Tây để trong phần mô tả của video nhé anh em. Thấy thich cứ vô mô tả mà lấy. Base thủ war và Huyền thoại cho ae Cần. 

Welcome to My Channel (Tây Block ) --------------------------------------------- Please Help Me SUBCRIBE --------------------------------------------- Thank for Watching

15 Lượt xem 17/10/2020