Jolly King skin

  • 01/12/2019
  • 3 Lượt xem

Các thử thách trong Mùa tháng 12 cho Clash of Clans hiện đã được phát hành. Ăn mừng Clashmas bằng cách hoàn thành các thử thách để kiếm được skin Jolly King.

banner app android