Rock On Party King! Event sinh nhật thứ 8 Clash of Clans

  • 02/08/2020
  • 31 Lượt xem

Sự kiện Rock On Party King! Kỷ niệm sinh nhật lần thứ #8 của game Clash of Clans với các sự kiện hấp dẫn, tăng sản lượng sản xuất của các tài nguyên chỉ với 1 GEM, ưu đãi độc quyền, trang trí miễn phí trong Thử thách theo mùa, Bánh sinh nhật đặc biệt và hơn thế nữa!

banner app android