SHOCK với game thủ nâng từ Town Hall 1—> 13 chỉ bằng GEM | GEM TO MAX

  • 16/08/2020
  • 23 Lượt xem

Hãy xem game thủ trong video trên đã dùng hết tất cả bao nhiêu GEM để nâng Town Hall 1 đến Town Hall 13 nhé.

banner app android