Skin Pirate Warden – Quản Giáo Hải Tặc mới tháng 10 này | Clash of Clans

  • 09/10/2020
  • 30 Lượt xem

 

Skin Hero mới trong Clash of Clans. Pirate Grand Warden Skin. Vé Vàng Mới sẽ mang lại một Skin Anh Hùng Hải Tặc cho Đại Quản Giáo. Sự xuất hiện và hình ảnh động của Pirate Wardens được đánh giá cũng như cho thấy một Cuộc tấn công hàng loạt siêu man rợ của bạn.

banner app android