Sự kiện Cash of Clan trên băng | Clash on Ice

  • 26/11/2019
  • 4 Lượt xem

Giảm 50% chi phí nâng cấp cho tất cả các công trình nhà, Bẫy và Tường của Làng chính - chỉ trong thời gian có hạn!

Hãy nỗ lực hết mình trong sự kiện lần này nhé các chỉ huy.

banner app android