Sự kiện Party Wizard – Pháp sư tiệc tùng | Clash of Clans

  • 11/08/2020
  • 14 Lượt xem

Sinh nhật lần thứ 8 của Clash of Clans sẽ không hoàn chỉnh nếu không có sự xuất hiện đặc biệt của một nhân vật sành điệu - Party Wizard! 🎉🕺🎤 Hoàn thành thử thách sự kiện Party Wizard để giành lấy 150 viên ngọc! Đừng quên bật volume trong trò chơi để có hiệu ứng đầy đủ!

banner app android