Super Witch and Inferno Dragon! – Siêu phù thủy và rồng hỏa ngục

  • 20/06/2020
  • 4 Lượt xem

Hai Siêu quân mới đã đến để củng cố quân đội của bạn! Được trang bị Tháp Inferno di động trên lưng và cũng giống như Tháp Inferno ở Chế độ Đơn, đòn tấn công bằng tia của Inferno Dragon sẽ tăng sát thương khi nó bắn lên đến 1600 DPS lâu hơn!

Với 360 DPS, Super Witch gây sát thương gấp đôi so với một Witch cấp tối đa mà không có nâng cấp "Super", và cô ấy chỉ triệu hồi một thứ duy nhất: Big Boy. Big Boy là một Skeleton khổng lồ duy nhất có số điểm trúng đích gần như Super Giant!

banner app android