Welcome to CLAN CAPITAL! Clash of Clans New Update!

  • 27/07/2022
  • 2 Lượt xem

Chào mừng bạn đến với điểm đến gia tộc cuối cùng! Một nơi mà bạn và gia tộc của bạn có thể XÂY DỰNG và TRẬN ĐẤU cùng nhau! Một nơi được gọi là CLAN CAPITAL!

banner app android